William Moulton Marston image

William Moulton Marston

Writing
May 9, 1893